1. טכניקת בסיס
  2. טכניקת קשירות
  3. טכניקת חוט ומחט
  4. טכניקת מתכת
  5. טכניקת עורות
  6. טכניקת סוטאג'

בסיסי

קשירות

חוט ומחט

מתכת

עורות

סוטאג

*** חדש בחנות ***

 hili